Från vänster: Jan Karlsson, Mathias Karlsson, Daniel Göransson, Mikael Struwe, Jasmine Nielsen, Robin Nicander,

Sune Wernersson, Nils-Göran Andersson      Frånvarande: Tobias Persson

Antal larm

under 2020

?  st

© 2020  |  Kvidinge Frivilliga Räddningskår  |  Alla rättigheter förbehållna.